vineri, 12 februarie 2010

Depresiunea colinară a Transilvaniei - caracterizare fizico-geografică

 
Poziție: în centrul ţării şi în interiorul arcului carpatic;
Limite: N -Grupa Nordică( Carpatii Maramuresului si Bucovinei); S -Carpaţii Meridionali( Grupele Parâng și Făgăraş); E -Carpaţii Orientali( Grupa Carpaților Moldo-Transilvani) ; V - M-ţii Apuseni; NV -Dealurile de Vest(Dealurile Silvaniei)
zona lacului Bezid

Caracteristic generale:
-altitudini medii între 500-700 m, altitudinile maxime se întâlnesc în partea de E (peste 1000m, Dealul Beheci);
-alt. minimă 300-400 m în Lunca Mureşului;
-relief alcătuit din: podişuri, dealuri, văi (cu relief fluvial) (V. Mureşului, V. Oltului, V. Someşului) şi depresiuni;
-geneza: scufundare lentă, apoi prin depunere de straturi sedimentare de nisipuri, pietrişuri şi argile;
-domuri gazeifere= dealuri cu stratele boltite– în zona de podiş din centru;
-cute diapire= dealuri ce au în interior „sâmburi de sare” – în zona submontană de pe marginile de E,V,S;
-alunecări de teren din cauza substratului argilos;
-denumirea de ,,câmpie” se datorează utilizării agricole a terenurilor;
Sighisoara

Diviziuni: Zona submontană, marginală sau peritransilvana (pe margini) şi zona de podiş(în centru)

Subdiviziuni :Zona submontană în E– Subcarpaţii Transilvaniei – înşiruire de dealuri şi depresiuni asemănătoare subcarpaţilor: Culmea Breaza, Depresiunea Lăpuş, Dealurile Bistriţei, Depresiunea Homorod;
S – 2 depresiuni mari: Depr. Făgăraş ( pe Olt), Depr. Sibiu ( pe Cibin)
V – depresiuni, culoare şi dealuri: Culoarul Alba Iulia –Turda, Dealul Feleac şi Depr. Agrij –Almas;
-Zona de podiş –NV –Podişul Someşan (mărginit la S de Someşe)
- în Centru – Câmpia Transilvaniei – între Someşe şi Mureş
-altitudini de 400 – 600 m;
-poartă denumirea de câmpie deoarece are utilizare agricolă;
-argile – alunecări de teren;
-S –Podişul Târnavelor – între Mureş şi Olt cu Podişul Secaşelor si Podişul Hârtibaciului.
zona Sovata
Clima: factorii ce influenţează clima în această zonă sunt:
-circulaţia generală a maselor de aer dinspre vest,
-situarea în centrul arcului carpatic,
-temp.m.a. 6° - 10° C;
-precipitatile.m.a – 700-1000 mm/an (500 – 700 mm/an în SV)
-vânturile: Vânturile de Vest, főehnul (Depr. Făgăraş unde se numeste Vântul Negru, Depr. Sibiu)
- nuanţe climatice: oceanice
-Etaje de climă:- climat de dealuri joase în Podişul Transilvaniei;
-climat de dealuri înalte în Subcarpaţii Transilvaniei;
Hidrografia:
-Târnava Mare, Târnava Mică sunt afluenţi ai Mureşului (Pod. Târnavelor)
-Hârtibaciu afluent al Oltului (Pod. Hârtibaciului)
-Oltul prin Depr. Făgăraş şi Cibinul afluent al său, prin Depr. Sibiu.
-Culoarul Alba Iulia-Turda traversat de Mures
-Mureşul (Sudul C. Transilvaniei;)
-Someşul Mic ce se uneşte cu Someşul Mare, fiind limită între Pod. Someşan şi C. Transilvaniei;
-Ariesul în V, afluent al Mureşului;
-Bistriţa în zona Dealurilor Bistriţei;:
-Lacul Ursu – în masiv de sare;
-Lacul Ocna Dejului – în masiv de sare;
-Lacul Ocna Sibiului – în masiv de sare;
-Lacurile Zau de Câmpie , Știucii și Geaca– iazuri în Câmpia Transilvaniei;
-Lacuri de acumulare pe Olt;
Vegetatia:
Zone de vegetaţie: zona pădurilor și zona silvostepei
Zona pădurilor-et. stejarului 200-500 m (cer, gârniţă, gorun) si et. fagului 500-1200 m în est;
Zona silvostepei: 200-300 m;
Fauna:veveriţa, bursuc, lup, jder
Soluri:Cambisoluri si Argilovisoluri +Molisoluri.

Obiective turistice:
1. Bisericile fortificate din sudul Transilvaniei, unele dintre ele incluse în Patrimoniul mondial UNESCO: Dârjiu, Câlnic, Biertan, Valea Viilor, Viscri, Prejmer și cetatea în ruine de la Slimnic;
2. Salinele: Turda, Praid;
3. Lacurile în sare cu valoare terapeutică: Ursu de la Sovata, cele 15 lacuri de la Ocna Sibiului, Turda-Durgău, Ocna Mureş, Ocna Dej;
4: Oraşele medievale: Sibiu, Sighişoara cu centrul cetății, monument UNESCO, Mediaş, Sebeş, Cluj Napoca, Târgu Mureş, Bistriţa;
5. Podurile de lemn, acoperite din judetele Bistriţa Năsăud şi Mureş.
6. Aşezările din Marginimea Sibiului: Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului, Răşnari cu casele memoriale Octavian Goga și Emil Cioran, Sibiel, Gura Văii, Turnu Roşu, Cisnădie şi Cisnădioara,Tălmaciu.
Transalpina pe valea Sebeșului.

Un comentariu:

Aripidezapada spunea...

Multumim, un material destul de complex si frumos :)

Bravo!!

Când vara nu mai vrea să plece. Toamna fetelor bătrâne și iarna sfinților de gheață

Cam așa aș rezuma vremurile meteo pe care le trăim la acest sfârșit de septembrie, în buza echinocțiului de toamnă. Așa spuneau bunicii veri...