vineri, 12 februarie 2010

Depresiunea colinară a Transilvaniei - caracterizare fizico-geografică

 
Poziție: în centrul ţării şi în interiorul arcului carpatic;
Limite: N -Grupa Nordică( Carpatii Maramuresului si Bucovinei); S -Carpaţii Meridionali( Grupele Parâng și Făgăraş); E -Carpaţii Orientali( Grupa Carpaților Moldo-Transilvani) ; V - M-ţii Apuseni; NV -Dealurile de Vest(Dealurile Silvaniei)
zona lacului Bezid

Caracteristic generale:
-altitudini medii între 500-700 m, altitudinile maxime se întâlnesc în partea de E (peste 1000m, Dealul Beheci);
-alt. minimă 300-400 m în Lunca Mureşului;
-relief alcătuit din: podişuri, dealuri, văi (cu relief fluvial) (V. Mureşului, V. Oltului, V. Someşului) şi depresiuni;
-geneza: scufundare lentă, apoi prin depunere de straturi sedimentare de nisipuri, pietrişuri şi argile;
-domuri gazeifere= dealuri cu stratele boltite– în zona de podiş din centru;
-cute diapire= dealuri ce au în interior „sâmburi de sare” – în zona submontană de pe marginile de E,V,S;
-alunecări de teren din cauza substratului argilos;
-denumirea de ,,câmpie” se datorează utilizării agricole a terenurilor;
Sighisoara

Diviziuni: Zona submontană, marginală sau peritransilvana (pe margini) şi zona de podiş(în centru)

Subdiviziuni :Zona submontană în E– Subcarpaţii Transilvaniei – înşiruire de dealuri şi depresiuni asemănătoare subcarpaţilor: Culmea Breaza, Depresiunea Lăpuş, Dealurile Bistriţei, Depresiunea Homorod;
S – 2 depresiuni mari: Depr. Făgăraş ( pe Olt), Depr. Sibiu ( pe Cibin)
V – depresiuni, culoare şi dealuri: Culoarul Alba Iulia –Turda, Dealul Feleac şi Depr. Agrij –Almas;
-Zona de podiş –NV –Podişul Someşan (mărginit la S de Someşe)
- în Centru – Câmpia Transilvaniei – între Someşe şi Mureş
-altitudini de 400 – 600 m;
-poartă denumirea de câmpie deoarece are utilizare agricolă;
-argile – alunecări de teren;
-S –Podişul Târnavelor – între Mureş şi Olt cu Podişul Secaşelor si Podişul Hârtibaciului.
zona Sovata
Clima: factorii ce influenţează clima în această zonă sunt:
-circulaţia generală a maselor de aer dinspre vest,
-situarea în centrul arcului carpatic,
-temp.m.a. 6° - 10° C;
-precipitatile.m.a – 700-1000 mm/an (500 – 700 mm/an în SV)
-vânturile: Vânturile de Vest, főehnul (Depr. Făgăraş unde se numeste Vântul Negru, Depr. Sibiu)
- nuanţe climatice: oceanice
-Etaje de climă:- climat de dealuri joase în Podişul Transilvaniei;
-climat de dealuri înalte în Subcarpaţii Transilvaniei;
Hidrografia:
-Târnava Mare, Târnava Mică sunt afluenţi ai Mureşului (Pod. Târnavelor)
-Hârtibaciu afluent al Oltului (Pod. Hârtibaciului)
-Oltul prin Depr. Făgăraş şi Cibinul afluent al său, prin Depr. Sibiu.
-Culoarul Alba Iulia-Turda traversat de Mures
-Mureşul (Sudul C. Transilvaniei;)
-Someşul Mic ce se uneşte cu Someşul Mare, fiind limită între Pod. Someşan şi C. Transilvaniei;
-Ariesul în V, afluent al Mureşului;
-Bistriţa în zona Dealurilor Bistriţei;:
-Lacul Ursu – în masiv de sare;
-Lacul Ocna Dejului – în masiv de sare;
-Lacul Ocna Sibiului – în masiv de sare;
-Lacurile Zau de Câmpie , Știucii și Geaca– iazuri în Câmpia Transilvaniei;
-Lacuri de acumulare pe Olt;
Vegetatia:
Zone de vegetaţie: zona pădurilor și zona silvostepei
Zona pădurilor-et. stejarului 200-500 m (cer, gârniţă, gorun) si et. fagului 500-1200 m în est;
Zona silvostepei: 200-300 m;
Fauna:veveriţa, bursuc, lup, jder
Soluri:Cambisoluri si Argilovisoluri +Molisoluri.

Obiective turistice:
1. Bisericile fortificate din sudul Transilvaniei, unele dintre ele incluse în Patrimoniul mondial UNESCO: Dârjiu, Câlnic, Biertan, Valea Viilor, Viscri, Prejmer și cetatea în ruine de la Slimnic;
2. Salinele: Turda, Praid;
3. Lacurile în sare cu valoare terapeutică: Ursu de la Sovata, cele 15 lacuri de la Ocna Sibiului, Turda-Durgău, Ocna Mureş, Ocna Dej;
4: Oraşele medievale: Sibiu, Sighişoara cu centrul cetății, monument UNESCO, Mediaş, Sebeş, Cluj Napoca, Târgu Mureş, Bistriţa;
5. Podurile de lemn, acoperite din judetele Bistriţa Năsăud şi Mureş.
6. Aşezările din Marginimea Sibiului: Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului, Răşnari cu casele memoriale Octavian Goga și Emil Cioran, Sibiel, Gura Văii, Turnu Roşu, Cisnădie şi Cisnădioara,Tălmaciu.
Transalpina pe valea Sebeșului.

Un comentariu:

Aripidezapada spunea...

Multumim, un material destul de complex si frumos :)

Bravo!!

Caracteristici ale pernelor cosmetice pentru somn

Cu toții am auzit că somnul este cel mai bun remediu pentru frumusețe. Din păcate, aceasta nu este întotdeauna adevărat, lucru care este ade...