sâmbătă, 30 noiembrie 2013

Circuitul bisericilor unitariene și luterane din Transilvania

Biserica luterană Daia
Un circuit pe care îmi propun să îl fac în anii următori. O incursiune în istoria zbuciumată a credinței și religiilor transilvane.

Cine sunt Unitarienii?(După Wikipedia)

Biserica Unitariană (din latină "unus", unul singur) a apărut în contextul reformei protestante ca o critică la dogma trinitară (credința în Sfânta Treime). De aceea adepții acestei religii sunt cunoscuți și ca antitrinitarieni.
Deviza Bisericii Unitariene este: Un singur Dumnezeu - Egy az Isten - Unus est DeusGod is One. În prezent unitarienii sunt răspândiți în special în Ungaria, România, Scoția, Țările de Jos și Statele Unite ale Americii. La mijlocul secolului al XVI-lea, sub influența medicului italian Giorgio Biandrata și sub conducerea lui Francisc David, a avut loc în Transilvania o puternică mișcare unitariană, care a dus în final la acceptarea Bisericii Unitariene din Transilvania, pentru prima dată în lume, ca religie recunoscută oficial. Emblema arată un șarpe care își mușcă coada într-un cerc în jurul unui porumbel ce stă pe o stâncă (sau pe glob). Cercul este simbolul completului, perfectului, deplinului, iar stânca sugerează că porumbelul stă pe un fundament solid și tare. Deasupra șarpelui și porumbelului se află o coroană regală, sugerând că după nașterea noii religii chiar regele de atunci al țării Ioan Sigismund Zápolya a devenit unitarian, singurul rege unitarian din istorie. Aș adăuga că bisericile care sunt trecute ca fiind din secole anterioare mișcării au fost inițial catolice sau reformate/calvine.

Cine sunt Luteranii?
Bisericile Evanghelice-Luterane, grupate în Federația Luterană, sunt Bisericile și obștile bisericești care au acceptat Reforma protestantă și care urmează, într-o măsură mai mare sau mai mică, teologia preotului Martin Luther, numită și luteranism.
Luteranii din România sunt reprezentați oficial prin două instituții: Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România (a credincioșilor de naționalitate germană) și Biserica Evanghelică Luterană Sinodo-Prezbiteriană (a credincioșilor maghiari și slovaci).

Județul Mureș-
1. biserica unitariană din comuna Adămuș, construită în 1518, unde pot fi admirate elementele gotice, turnul din 1694 și poarta de lemn din 1794/
2. biserica unitariană din satul Călușeri, com. Ernei, ridicată în 1762 cu turn de poartă din 1783/
3. biserica unitariană din satul Roua, com. Fântânele, ridicată în secolul al XVIII și refăcută în secolul XIX/
4. biserica unitariană din satul Trei Sate, com. Ghindari ridicată în 1798/
5. biserica unitariană din satul Isla, com. Hodoșa, din secolul al XVII lea/
6. biserica unitariană din satul Deaj, com. Mica, ridicată în 1834/
7. biserica unitariană din satul Gălățeni, com. Păsăreni, din secolul al XV lea, cu tavan casetat și pictat în 1607/
8. biserica unitariană din comuna Suplac, construită în 1699/
9. biserica unitariană din municipiul Târgu Mureș, una dintre cele mai vechi din țară , din secolul al XIII lea/ 10. biserica unitariană din orașul Târnăveni, din secolul al XIII lea, în stil gotic , cu picturi murale interioare, cu tavan casetat și pictat, amvon, clopot si argintărie din secolele XVI-XVII/
11. biserica unitariană din satul Mitrești, com. Vărgata, din secolul al XIII lea, cu tavan casetat și pictat din 1667.
Județul Covasna-
12. biserica unitariană din satul Racoșul de Sus, orașul Baraolt, ridicată în secolul al XVIII lea/ 
13. unica cetate sătească cu biserică unitariană din comuna Belin, ridicată în secolul al XVI lea, construită în stil gotic târziu, cu ziduri groase de 2 metri și patru turnuri de apărare/
14. biserica unitariană din satul Calnic, com. Valea Crișului , din 1674, cu tavan casetat și pictat în 64 casete pictate în stil popular, cu un turn clopotniță de lemn din 1674, monument de arhitectură.
Județul Sibiu-
15. biserica luterană din satul Retiș, com. Brădeni ridicată în secolul al XV lea/
16. biserica luterană din satul Daia, com. Roșia, din secolul al XIII lea cu zid incintă și turn din secolul al XVII lea.
Județul Brașov-
17. biserica unitariană fortificată din satul Ionești, com. Cața, din secolul al XIV lea.
Județul Harghita-
* biserica unitariană din Dârjiu, din sec. XIV, monument UNESCO,  înițial romanică apoi  în stil gotic, cu valoroase picturi interioare din 1419- un articol AICI
18. biserica unitariană de secol XVI, din comuna Corund/
19. biserica unitariană din Cristuru Secuiesc, ridicată în secolul al XI lea(!?) și refăcută în 1458/
20. biserica unitariană din localitatea Filiaș, construită în 1803/
21. biserica unitariană din satul Orășeni, com. Mărtiniș, din 1783-1785/
22. biserica unitariană din satul Petreni ridicată în secolul al XVI lea/
23. biserica unitariană din comuna Merești, din 1786-1793/
24. biserica unitariană din satul Crăciunel, com. Ocland, ridicată în 1300, cu tavan casetat  și picat din 1702 și ziduri de incintă din 1821/
25. biserica unitariană din satul Satu Nou, com. Ocland, ridicată între 1798-1801 cu ziduri de incintă din 1827/
26-27. bisericile unitariene din comuna Secuieni, prima din 1791 cea de a doua din 1812/
28-29-30. biserica unitariană din comuna Șimonești, construită între 1801-1811 cu turn din 1818 și biserica unitariană din satul Medișoru Mare, din secolul al XV lea cu tavan casetat și pictat în 1810 și cea din satul Turdeni, din 1819.
Județul Bistrița -Năsăud-
31. biserica luterană fortificată din comuna Dumitra, ridicată în stil gotic în 1488, cu turnul de poartă numit al Slăninilor, obicei des întâlnit în comunitățile transilvane.
Județul Alba-
32. biserica unitariană din satul Sânbenedic, comuna Fărău, a cărei construcție începe în secolul al XV lea și este finalizată în sec. al XVIII lea.
Județul Cluj-
33. biserica unitariană din satul Cheia, com. Mihai Viteazu, din secolul al XVIII/
34-35-36. bisericile unitariene din comuna Moldovenești, cea din reședința de comună de tip sală și ridicată în sec. XVI, cea din satul Bădeni, din secolul al XVII lea și cea din satul Plăiești din secolul al XV lea/
37. biserica unitariană de secol XV, din comuna Săndulești/
38. biserica unitariană  din comuna Suatu construită între secolele XIV-XV/
39. biserica unitariană din satul Chidea, com. Vultureni, din 1902/
Județul Hunedoara-
40. biserica luterană din orașul Orăștie, construită în 1820
Județul Maramureș
41. biserica luterană din orașul Baia Mare, construită în 1912
Județul Satu Mare
42. biserica luterană  din orașul Carei, construită în 1847


luni, 25 noiembrie 2013

Peștera Veterani( Defileul Dunării)- prima peșteră cartografiată din țară


Peștera Veterani ( Pânza Curii sau Piscabara) este situată la 500 de metri de Peștera Gura Ponicovei, ambele accesibile, în zona clisurii Dunării, doar cu barca sau cu șalupa.

O găsiți la altitudinea de 73 de metri, în peretele vertical al Muntelui Ciucaru Mare, cel care dă și denumirea de Cazanele Mari, acestei regiuni spectaculoase  din sudul Munților Banatului.Este, după toate probabilitățile, prima peștera cartată din lume, undeva pe la 1692 de către oamenii ofițerului Veterani, aghiotantul lt.col. Ianovici, comandantul garnizoanei austriece din Caransebeșul secolului al XVIII lea.
Cavitatea carstică nu este interesantă în sine, punctul de maximă spectaculozitate fiind atins în diminețile de vară când prin fereastra naturală, situată la 11 metri înalțime pătrund primele raze de soare, luminând încăperea lată de 28 de metri și înaltă de 20. Turiștii, pregătiţi cu îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată, merg foarte de dimineață pentru a prinde acest fenomen unic, care seamănă, repectând proporțiile, cu lumina care întră în piramidele mayașe sau la Stonehenge, la solstițiul de vară.

Istoria peșterii este foarte zbuciumată, cu trimiteri către daci care credeau că aici este un sanctuar al lui Zamolxe, apoi către soldații lui Traian care au adâncit peștera în vederea fortificării ei, apoi istoria merge către misterioasa cetate Peth din secolul al XV lea și în cele din urmă către luptele aprige  date în secolele XVII si XVIII între turci și austrieci. De la aceste ultime lupt,e au rămas câteva ziduri prabușite în interiorul peșterii și un puț colmatat numit Fântana Turcului.

Peștera este în adminstrarea Parcului Natural Porțile de Fier, are și ghid care vă spune istoria peșterii pentru 5-6 lei de persoana.

vineri, 22 noiembrie 2013

Mănăstirea de clauzură a clariselor de la Șumuleu Ciuc

Un ghid al mănăstirilor catolice, pe care-l pregătesc de ceva vreme, mi-a provocat ,,întâlniri"  virtual-spirituale cu oameni deosebiți și cu locuri interesante. 
Unul dintre aceste locuri este
mănăstirea  clariselor Csíksomlyó Ágacskája (de clauzură).

Congregația: Surorile Clarise(Ordinul al II lea Regular Franciscan)

Hram: Sfânta Maria de la Porțiuncula, 2 august
Locație: Str. Șumuleu Mic, nr.4, 530203,  Municipiul Miercurea Ciuc, jud.Harghita
Tel/Fax: 266 372 064
Mail: n.klarissza@upcmail.ro

Superioară: Abadessa –Marie-Francois Vincent


 « Domnul să fie cu voi întotdeauna,
şi să vă dea să fiţi şi voi întotdeauna cu El”.  Binecuvântarea Sfintei Clara

 Ordinul Clariselor a fost întemeiat de către Sfântul Francisc şi Sfânta Clara în 1212, în oraşul Assisi.  Mănăstirea Csíksomlyó Ágacskája a fost fondată de către Mănăstirea  Le Rameau de Sion  din Franţa, la 11 august 2000. Construcția originală a mănăstirii a fost încredințată arhitectului Tövissi Zsolt, care a reușit o foarte bună integrare a structurii în ambientul natural al zonei.
“Esenţa vieţii noastre este prioritatea relaţiei cu Dumnezeu în singurătate, tăcere, rugăciune, dragoste frăţească, sărăcie radicală...” ( Maica Marie-Paul a Sfintei Treimi) Dumnezeu ne-a chemat să-i servim pe fraţii noştri prin rugăciune şi în rugăciune. În fiecare zi avem patru ore de rugăciune personală, interioară. Cele patru ore de rugăciune sunt: adoraţia, mijlocirea, ascultarea Cuvântului Domnului şi rugăciunea în natură. Viaţa noastră este chemată să dezvăluie faptul că Domnul iubeşte poporul Său, iubeşte fiecare creatură a Sa, că este aproape de fiecare. În viaţa de zi cu zi am dori să ne încredinţăm în întregime Providenţei, primind cu recunoştiinţă tot ceea ce binefăcătorii ne dau pentru supravieţuire.
 În capela noastră pot să intre şi să participe la Oficiul Liturgic, toate persoanele pline de bunăvoinţă, care doresc rugăciunea şi tăcerea, indiferent de naţionalitate şi de religie.
 Lângă mănăstire avem mici schituri/căsuțe, unde pot să se retragă pentru câteva zile sau săptămâni, cei care doresc linişte, tăcere,  și o întâlnire personală cu Dumnezeu.

Ce este clauzura?


Clausură- derivat din latinescul closura, care înseamnă “închidere înăuntru”, clauzura a fost prima formă de viaţă religioasă în comun pentru femei. Zilele erau petrecute în rugăciune, iar munca, ce se desfăşura în interiorul mănăstirii, trebuia să susţină comunitatea. Posibilităţile de contact cu lumea din afară erau minime şi, oricum, erau mijlocite de grilaj sau de roată, ce servea pentru a face schimb de produse necesare vieţii sau de alte obiecte. Astăzi, după sute de ani, această formă de viaţă nu s-a schimbat, cel puţin în elementele ei esenţiale. Acest fapt a contribuit la răspândirea imaginii clauzurii ca alegere de a te îndepărta total de lume. În realitate, nu este chiar aşa, pentru că surorile de clauzură nu sunt eremite şi, după un anumit program, ele pot participa la un colocviu, cel mai adesea pentru a da un sfat spiritual sau pentru a li se cere să se roage pentru o anumită cauză. De asemenea, se crede că surorile de clauzură nu ies niciodată din mănăstire. Demult, era aşa, dar timpurile se schimbă. Conciliul Vatican II a revăzut multe dintre aspectele legate de viaţa de mănăstire. Astăzi, motivele pentru care se poate ieşi din mănăstire sunt obligaţiile birocratice cărora şi surorile trebuie să li se supună, vizitele medicale sau internarea într-o unitate medicală. Astăzi putem să urmărim o emisiune de ştiri ca să cunoaştem problemele societăţii, care formează şi obiectul rugăciunii noastre. Mănăstirile de clauzură au fost de la început şi vor fi mereu construite în interiorul oraşelor, fapt care le transformă, mai ales în zilele noastre, în adevărate oaze de spiritualitate, la care te poţi raporta rupându-te de haosul vieţii moderne.
21 noiembrie este Ziua mondială de rugăciune pentru surorile de clauzură din lumea întreagă.

duminică, 17 noiembrie 2013

Portoroz- stațiunea de vis de la Adriatica

Portoroz este stațiunea cea mai cunoscută de pe riviera slovenă a Mării Adriatice. Da, poate nu știați, Slovenia are ieșire la mare, pe doar 46 de kilometri, în extremitatea estică a Golfului Trieste.
O limbă de pământ stâncoasă, îngrămădită între litoralul croat și cel italian.
Orașul cel mai cunoscut și mai mare de pe această coastă este Piran, în a cărui jurisdicție se află perla litoralului sloven, Portoroz.
Numele său vine de la călugării benedictini, care au înființat aici o mănăstire numită Santa Maria de la Rose, situată în apropierea unui port natural ferit de furtuni, astfel că pe hărțile vremii apărea denumirea de Porto Santa Maria de la Rose, transformat în timp în Portorose( în italiană) sau Portoroz în slovenă, adică Portul Trandafirilor.

Frumusețea sa constă în situarea extraordinară pe coastele calcaroase,  cu multe care rustice care curg în valuri către micile porturi de ambarcațiuni.
Dintre casele rasfirate pe străduțe înguste răsar peste tot palmieri, pini portocalii mediteraneeni, tuia columnari, măslini, migdali și smochini. Iar la tot pasul, peste zidurile gardurilor, cad tufe uriașe de oleandri roșii, albi, roz sau lila.
Deși este o stațiune mare, aspectul ei îngrijit și curat nu-ți oferă sentimentul  pe care-l ai in țară, că ești sufocat de construcții, de comercianți agresivi sau de fumul gratarelor.
Hotelurile de cinci stele care stau aliniate frumos în zona centrală a stațiunii și șiragurile de case cu acoperiș roșu și terase care dau către mare, sunt perfect încadrate în peisajul exotic al acestei oaze de relaxare.

Restaurantele și terasele, pentru toate gusturile și buzunarele, se înșiră frumos pe așa zisa plajă, oferind mâncare tradițională și internațională și băutură, cam scumpă, este drept, pentru că în Slovenia TVA-ul la băuturi este de 24 %, mult mai mare decât la alimente.

De ce am spus despre ,,așa numit plajă"? Pentru că la ei, ideea de plajă înseamnă betoane și trotuare de granit pe care se întind prosoapele de plajă, sau zonele cu iarbă verde dintre pinii mediteraneeni. Există o plajă cu nisip și sezlonguri în centrul stațiunii.

Un sezlong este în jur de 10-15 euro pe zi, de închiriat, dar turiștii nu se înghesuie, preferă să stea pe promenadă sau pe pasarelele de lemn care înaintează în apa adâncă și mult mai sărată a Adriaticii.
Dacă este să revin la mâncare, trebuie să vă spun să nu ratați CEVAPCIC, niște mici -foarte mici- care se servesc câte 10 la porție( de la 3 la 6 euro, în funcție de terasă) cu ceapă roșie sau albă și cu un sos de gogoșari.

Mmmm, delicios! De asemenea, nu ratați altă specialitate paniugoslavă( adică răspândită pe tot fostul teritoriu iugoslav) numită PLEȘCAVIȚA, o chiftea uriașă umplută sau nu  cu brânză tradițională, amestecul de carne fiind identic cu cel de cevapcici, adică carne de vită, porc sau oaie, fără amidonul și usturoiul nostru.
În multe restaurante veți fi serviți înainte de orice cu un aperitiv și cu un fel de țuică din partea casei. Cele mai multe dintre restaurante nu trec acest aperitiv în nota de plată.

Pentru cumpărături, căutați magazinele MERCATOR, unde găsiți bere mult mai ieftină( la terase este peste 3 euro!) specialități de carne și brânzeturi numai bune pentru păpat în sendvișuri.

Pentru relaxare căutați zona din nordul stațiunii numită St. Bernardin, unde se află un complex de patru și cinci stele cu o zonă de spa, cu jacuzii și piscine cu apă termală, la 35-45 de euro de familie pe zi, în plin sezon.

Tot acolo  faceți cumpărături pe aleea cu magazine, unde sunt la vânzare tot felul de nimicuri și suveniriuri pentru toate buzunarele.

A, și nu uitați de ÎNGHEȚATĂ! Slovenii sunt cei mai mari consumatori de înghețată din Peninsula Balcanică, probabil o reminescență din timpul stăpânirii italiene. Vitrinele cu gelato se găsesc la tot pasul cu 1-2 euro cupa, în toate zonele de promenadă ale stațiunii. Încercați înghețată cu MODRO NEBO, adică cu fructul pasiunii!

Dacă aveți bani de cheltuit, alegeți unul din numeroasele casinouri care-și fac reclamă peste tot, semn că este o stațiune a bogaților, dar nu una exclusivistă.
În Slovenia sunt autostrăzi spre orice zonă importantă, cum ar peșterile Skokjan sau Postojna, cea spre Portoroz se termină în orasul Koper, la zece kilometri de stațiune, așa că se ajunge foarte ușor și foarte repede de la Ljubljana. Coordonate GPS: 45°30′59.88″N 13°34′47.89″E
A, şi să nu uit! 
AM PRIMIT BON FISCAL PENTRU ORICE AM CUMPĂRAT SAU COMANDAT!miercuri, 13 noiembrie 2013

Primele societăți turistice românești. Date istorice

Este interesant de văzut care a fost evoluția turismului din România, din perspectiva primelor organizații sau societăți turistice, un fel de cluburi de turism de azi.
Primele forme organizate de turism apar undeva la sfârșitul secolului al XIX lea, când cluburile sau asociațiile turistice încep munca de realizare a primelor poteci turistice marcate, a primelor cabane dar și a primelor publicații sau ghiduri de drumeție.

Să facem o scurtă cronologie:


-Societatea Carpatină Transilvană- 1880, înființată pentru: ,, cercetarea Carpaților Transilvaniei și a regiunilor învecinate, pentru efectuarea de excursii și înviorarea interesului pentru munți".

-Societatea Carpatină ,,Sinaia"- 1893, înființată de starețul mănăstirii Sinaia, arhimandritul Nifon, de fostul deputat și prim-ministru Tache Ionescu și de scriitoarea Bucura Dumbravă, mare iubitoare a Bucegilor și a drumețiilor montane( autoarea primei cărți despre turismul de munte- ,,Cartea Munților").

-Societatea de Gimnastică, Sport și Muzică Iași- 1902, care a ridicat o casă de adăpost pe Ceahlău și  a militat pentru declararea zilei de 6 martie ca ,,Zi a muntelui".

-Societatea Turiștilor din România- 1903, înființată la București de profesorul Ludovic Mrazec și de Alexandru Tzigara Samurcaș, care a scos 13 anuare de turism, cu filiale la Câmpulung și Iași.

- Hanul Drumeților-1921, înființată de membrii Societății Turiștilor din România, Mihai Haret, Nestor Urechia și Emanoil Bucuța, cu scopul de a încuraja ,,turismul pe jos".

-Societatea turistică ,, Frăția Munteană"- 1921, înființată la Cluj Napoca, și avându-l ca președinte pe marele om de știință și speolog Emil Racoviță.

-Touring-Clubul României-1926, și care apare ca asociație de turism și pentru protecția naturii, organizată pe secțiuni: Brașov, Munții Apuseni, Bucovina, Retezat, Maramureș, Banat, Arad, Satu Mare, Vrancea.

-Asociația turistică ,, România Pitorească"-1930, la București.

- Clubul Alpin Român- 1934

-Oficiul Național de Turism( ONT)- 1936, primul organism guvernamental de turism, apărut printr-o lege votată de Senatul României la 27 februarie 1936.

marți, 12 noiembrie 2013

Aplicaţia Android şi iOS ,,Muzee şi Colecţii din România"

Va semnalam o aparitie interesanta si anume aplicatia ,,Muzee si Colectii din Romania". Aveti ma jos cateva detalii si link-urile aferente.

A fost lansata, in aceasta perioada, aplicatia Android si iOS "Muzee si Colectii din Romania", realizata de catre Asociatia Prietenii Muzeului National de Istorie a Romaniei,in colaborare cu Institutul National al Patrimoniului, in cadrului unui proiect finantat de Administratia Fondului Cultural National.

Aceasta are la baza lista completa a muzeelor din Romania (943) si ofera atat informatii privind localizarea, programul si colectiile acestora cat si peste 5200 de imagini.Apple App Store
Google Play

duminică, 10 noiembrie 2013

Mănăstirea Colț- ctitorie a Cândeștilor

Acum o lună de zile descriam experiența pe care am trăit-o atunci când am ajuns la Cetatea de Colț, cuibul de vulturi al lui Jules Verne. A venit timpul să scriu și despre Mănăstirea Colț, situată peste apa Râușorului, într-un decor care te lasă mut de uimire.

Mănăstirea Colț este amplasată pe un mic platou de la marginea satului Suseni, chiar la intrarea pe valea îngustă a Râusorului, care aici are aspectul unui defileu tăiat în șisturi cristaline.


Se spune că a fost cea mai importantă mănăstire ortodoxă din Țara Hațegului, până în secolul al XVI lea, iar istoria sa se împletește cu cea familiei Cândeștilor, din Râu de Mori, ctitorii acestei mănăstiri. O familie care și-a lăsat amprenta militară, socială, culturală și administrativă pe un teritoriu mult mai vast decât actuala Depresiune a Hațegului, ei fiind și ctitorii Mănăstirii Lupșa din inima Apusenilor.


Dispunând de o poziție strategică, ca de altfel și castelul de peste drum, mănăstirea are aspectul unei fortărețe, cu plan rectangular și navă dreptunghiulară, în care turnul de peste 12 metri înălțime întregește arhitectura sa deosebită. Se poate observa, tot ca element arhitectonic unic, că la etajele superioare existau o serie de ferestre de tragere cu un aspect deosebit de cheie de broască răsturnată.
Ridicată între anii 1350-1450, chiar înainte de curtea nobiliară de peste drum, biserica avea o extraordinară decorație interioară în frescă, care astăzi a fost refăcută parțial în altar, suportul pe care s-a pictat fiind format din glet de var, paie de grâu, coajă de molid, și sâmburi de cireșe de pădure.


Din păcate, evenimentele istorice din Transilvania ating și familia nobiliară a Cândeștilor, evenimente care duc, la finalul secolului al XVI lea, la părăsirea de către aceasta a confesiunii ortodoxe( își iau și numele maghiar de Kendeffy), și trecerea la cea reformată, schimbare care afectează automat toate ctitoriile și bunurile bisericești pe care aceștia le aveau.


Istoria tumultoasă care urmează, plus comunismul dar și lipsa interesului autorităților bisericești, aduc biserica într-o stare avansată de degradare până în 1994, când părintele Calinic și monahul Daniel ( veniți de mănăstirea Hodoș- Bodrog) întâlnesc aici un staul de capre! Cu eforturi uriașe reușesc să restabilească viața monahală aici și să refacă arhitectura originară a mănăstirii.

Azi, găsiți aici o oază de liniște, un loc extraordinar pentru reculegere și încărcare spirituală, unde frumusețea și sălbăticia naturii se împletesc minunat cu bisericuța cu turn și contaforți, din secolul al XV lea.
sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Legenda fântânii turcului de la Castelul Huniazilor

Oricine a vizitat de-a lungul timpului Castelul Hunedoreștilor( Huniazilor, Corvinilor sau Corvineștilor) a rămas profund marcat, de trista legendă a fântânii, situată lângă unul din contraforții capelei. Mie mi se pare una din cele mai crunte răzbunării, de care au avut parte turcii, exceptând poate trasul în țeapă din vremea lui Vlad Țepeș.

Legenda vorbește despre trei prizonieri turci, care obțin de la Ioan de Hunedoara promisiunea că dacă vor da de apă, la săparea fântânii, vor fi eliberați. Astfel că cei trei se apucă de săpat și după 15 ani de trudă  reușesc ca la 28 de metri adâncime să dea de apă. Au săpat în stânca dură, sperând că eliberarea va veni. Aceasta nu a mai venit, pentru că între timp Ioan de Hunedoara moare, iar soția sa Elisabeta Szilaghyi, decide să nu respecte promisiunea, și dă ordin ca cei trei să fie uciși.

Ei cer, ca ultimă dorință, să scrie ceva pe cheile fântânii. Inscripția, datată ca fiind din secolul al XV lea, spune scurt: ,, Apă ai , inimă n-ai". Trist și adevărat!

Pe un perete al capelei, mai este o inscripție cu caractere arabe, tradusă  de Mihail Gubloglu, care spune astfel: ,,cel ce a săpat este Hasan, prizonier la ghiauri în cetatea de lângă biserică".

miercuri, 6 noiembrie 2013

Legenda Detunatelor din Apuseni

Unul dintre obiectivele turistice naturale de prin rang ale Apusenilor, o adevarată ,,perlă" a acestor munți, îl constituie ansamblul celor două Detunate.
Este vorba despre două ,,moțuri" de bazalt care se ridică zvelte către cer. Una dintre ele este fără vegetație, și i se spune Detunata Goală (1042 metri) iar cealaltă este acoperită de pădure și i se spune Detunata ...Flocoasă( 1258 metri).

Ambele sunt situate lângă Bucuim Șasa, cam la o oră de mers pe jos din Abrud, la limita nordică a Munților Metaliferi.

Ajungeţi acolo mergând din Abrud spre Zlatna, după ce iesiţi din primul oraş, faceţi stânga către comuna Bucium. În Bucium Şasa opriţi maşina la biserică şi luaţi-o prin cimitir, pentru că ajungeti mai repede şi nu pe drumul forestier, la un moment dat sus pe deluşor, drumurile se unifică. Este vorba de câştigarea unei jumătăţi de oră de urcat prin noroaie.Nu vă faceti griji, veţi găsi în zonă  multe locuri în care puteţi înnopta, dacă vreţi  să exploraţi mai bine zona sudică a Apusenilor.Formarea Detunatelor  are legătură cu lava bazică, ceva mai vâscoasă, ce urcă încet către suprafaţă şi se răceşte în afara sau în interiorul muntelui, luând forme interesante de coloane paralelipipedice.
Acest fenomen nu este unic în ţară, dar aici zona este spectaculoasă, pentru că ele ,,răsar" dintr-o pădure de conifere; aşa coloane mai întâlnim în Defileul Oltului de la Racoş, din Munţii Perşani.

Sătenii, mirați de ieșiturile astea de bazalt paralelipipedic, au țesut în jurul lor o frumoasă, și tristă în același timp, legendă.

Aceasta spune că cele două Detunate n-ar fi decât două morminte, unul al unei zâne de o neasemuită frumusețe, iar celălalt al unui fiu al căpeteniei locale a uriașilor, care se îndrăgostise de zână.
Între neamurile lor era de sute de ani o luptă înveșunată și neîntreruptă. Fiul cade în ispita dragostei, iar tatăl său, surprinzându-i străpunge zâna cu spada și o ucide sub ochii îngroziți ai fiului. Înnebunit de durere și mânie acesta se repede asupra bătrânului curmându-i viața. În acel moment se dezlănțuie mânia cerului asupra flăcăului, fulgerele despică pământul, iar din adâncurile tenebroase se ridică asurzitor două stânci uriașe care simbolizează mormintele celor doi îndrăgostiți pierduți.duminică, 3 noiembrie 2013

Let's do it, cu grupa de ecologiști de la 5 B- Școala Cuza Bacău

În fiecare an în care am participat cu copii de la Școala ,,Al. I. Cuza Bacău", am plecat la adunat gunoaie, cu o anumită doză de entuziasm dar și  cu inima strânsă. Entuziasm care este alimentat de forța extraordinară a acestor copii, pentru care implicarea în asemenea acțiuni este vecină cu joaca. O joacă frumoasă și utilă pentru mediu, un exemplu dat tuturor acelora care au impresia că planeta asta poate suporta orice. Reținerile veneau din faptul că aveam tot timpul sentimentul că mergem să strângem gunoaie, pentru a face loc altora.

Cei 13 elevi de la a V B, au venit cu multă bucurie împreună cu părinții lor, cărora le multumesc pentru ajutorul dat. Am ,,aranjat" o zonă destul de întinsă situată pe marginea drumului care leagă Bacăul de Onești, în zona Măgura. Este o cunoscută zonă de grătare unde băieții și familiile vesele și nesimțite, vin să petreacă o după amiază de weekend, în natură. Natură care le oferă tot ce își doresc, primind înapoi doar manele, fum, peturi și pamperși. Aș spune că este trist dacă nu aș vedea impactul uriaș pe care această campanie îl are în România civilizată, informată și de bun simț.Mulțumesc, dragii mei copii. Mulțumesc, dragi părinți. Mulțumesc, Lets do it România.

Citiți celelalte postări din anii trecuți:
2012
2010

Opening Gala Concert EUROPAfest 31 - JAZZ AT THE PALACE

  Opening Gala Concert EUROPAfest 31 JAZZ AT THE PALACE București, 5 iulie, Sala Auditorium, Palatul Regal     Pe 5 iulie jmEvents t...