luni, 12 decembrie 2011

Grupa Parâng- caracterizare fizico-geografică și obiectivele turisticePOZIŢIE: În jumătatea vestică a Carpaţilor Meridionali, la vest de Defileul Oltului (Turnu Roșu- Cozia);

LIMITE : N – Depresiunea Sibiului și Culoarul Orăștiei;

              S - Subcarpaţii Getici;

              E – Valea/ Defileul Oltului (Dep. Loviştei);

              V – Valea/Defileul Jiului (Dep. Petroşani) şi Depr. Haţeg;

CARACTERE GENERALE:

-         Altitudinea maximă 2519 metri în  M-ţii Parâng, Vf.  Parângu Mare;

-         Alcătuirea geologică: şisturi cristaline + calcare în M-ții Căpățânii și în M-ții Șureanu;

-         Relief glaciar (circuri şi văi glaciare) în M-ţii Parâng, Cândrel, Șureanu;

-         Relief carstic (peşteri – Peștera Muierii şi cheile Galbenului), M-ţii Şureanu, M. Parâng;

-         Se delimitează prin abrupturi faţă de zonele înconjurătoare;

-         Masivitate ridicată datorită alcătuirii din roci dure( șisturi cristaline);

-         Are cea mai mare întindere dintre grupele  Carpaților Meridionali;

SUBDIVIZIUNI: M-ţii Parâng, M-ţii Căpăţânii, M-ţii Lotrului, M-ţii Cândrel, M-ţii Şureanu, Depresiunea Loviștei, parțial Depresiunea Petroșani.


CLIMA: factorii ce influenţează clima în această zonă sunt:

-         - circulaţia generală a maselor de aer dinspre vest, relieful prin altitudine și orientare;

-         - t.m.a:. 0° - 6° C şi sub 0°C în M-ții Şureanu, Parâng, Cândrel, Lotrului;

-         - pp.m.a :1000 – 1200 mm/an  şi peste 1200 mm/an în unele masive muntoase;

-         vânturile: Vânturile de Vest, brizele montane;

-         nuanţe climatice: oceanice în zonele joase din nord, în rest climat alpin;

-         Etaje de climă: climat montan,  climat alpin (M. Şureanu, M Parâng, M. Lotrului);

HIDROGRAFIA: Oltul (Depr. Loviștei) – limita de E a acestei grupe, Jiul de est (Depr. Petroșani) -– limita de V a acestei grupe, Lotru (Depr. Loviștei) – afluent al Oltului, Gilort izvorăște din M-ții Parâng, Sadu,Sebeș, Cibin, Olteț;

LACURILE: Lacul  Vidra – lac hidroenergetic pe Lotru+ Balindru, Lacurile hidroenergetice Oașa, Tău și Căpâlna pe Sebeș, Lacul  hidroenergetic Gura Râului, Lacul  hidroenergetic Negovanu pe Sadu; Lacul Gâlcescu-glaciar, în Parâng+ alte lacuri glaciare în Cândrel, Șureanu, Latorița, Lotru.

VEGETAȚIA: zone de vegetatie: zona pădurilor  și zona alpină;
Zona pădurilor: etajul  fagului  600-1200 m și etajul coniferelor 1200-1800 m ( molid, brad, pin, zadă și zâmbru)

Zona alpină: etajul  subalpin 1800-2000m (jneapăn  și  ienupăr), etajul alpin;
FAUNA: mistreț, cerb, urs, capra neagră, râs, păsări și reptile;
SOLURI: Cambisoluri (brune acide) Spodosoluri (podzoluri, alpine brune acide).

De pe canalul de youtube un top al obiectivelor turistice inedite din RO:-AICI

Obiective antropice:
Transalpina.
Cazare la Căpâlna
Lacurile Petrimanu și Galbenu de pe Latorița


2 comentarii:

Elena Iulia Bucur (Galati) spunea...

Sunt impresionatà de bogatia de informatii.Felicitàri

Viorel Iraşcu spunea...

Multumesc!

Când vara nu mai vrea să plece. Toamna fetelor bătrâne și iarna sfinților de gheață

Cam așa aș rezuma vremurile meteo pe care le trăim la acest sfârșit de septembrie, în buza echinocțiului de toamnă. Așa spuneau bunicii veri...