luni, 12 decembrie 2011

Grupa Parâng- caracterizare fizico-geografică și obiectivele turisticePOZIŢIE: În jumătatea vestică a Carpaţilor Meridionali, la vest de Defileul Oltului (Turnu Roșu- Cozia);

LIMITE : N – Depresiunea Sibiului și Culoarul Orăștiei;

              S - Subcarpaţii Getici;

              E – Valea/ Defileul Oltului (Dep. Loviştei);

              V – Valea/Defileul Jiului (Dep. Petroşani) şi Depr. Haţeg;

CARACTERE GENERALE:

-         Altitudinea maximă 2519 metri în  M-ţii Parâng, Vf.  Parângu Mare;

-         Alcătuirea geologică: şisturi cristaline + calcare în M-ții Căpățânii și în M-ții Șureanu;

-         Relief glaciar (circuri şi văi glaciare) în M-ţii Parâng, Cândrel, Șureanu;

-         Relief carstic (peşteri – Peștera Muierii şi cheile Galbenului), M-ţii Şureanu, M. Parâng;

-         Se delimitează prin abrupturi faţă de zonele înconjurătoare;

-         Masivitate ridicată datorită alcătuirii din roci dure( șisturi cristaline);

-         Are cea mai mare întindere dintre grupele  Carpaților Meridionali;

SUBDIVIZIUNI: M-ţii Parâng, M-ţii Căpăţânii, M-ţii Lotrului, M-ţii Cândrel, M-ţii Şureanu, Depresiunea Loviștei, parțial Depresiunea Petroșani.


CLIMA: factorii ce influenţează clima în această zonă sunt:

-         - circulaţia generală a maselor de aer dinspre vest, relieful prin altitudine și orientare;

-         - t.m.a:. 0° - 6° C şi sub 0°C în M-ții Şureanu, Parâng, Cândrel, Lotrului;

-         - pp.m.a :1000 – 1200 mm/an  şi peste 1200 mm/an în unele masive muntoase;

-         vânturile: Vânturile de Vest, brizele montane;

-         nuanţe climatice: oceanice în zonele joase din nord, în rest climat alpin;

-         Etaje de climă: climat montan,  climat alpin (M. Şureanu, M Parâng, M. Lotrului);

HIDROGRAFIA: Oltul (Depr. Loviștei) – limita de E a acestei grupe, Jiul de est (Depr. Petroșani) -– limita de V a acestei grupe, Lotru (Depr. Loviștei) – afluent al Oltului, Gilort izvorăște din M-ții Parâng, Sadu,Sebeș, Cibin, Olteț;

LACURILE: Lacul  Vidra – lac hidroenergetic pe Lotru+ Balindru, Lacurile hidroenergetice Oașa, Tău și Căpâlna pe Sebeș, Lacul  hidroenergetic Gura Râului, Lacul  hidroenergetic Negovanu pe Sadu; Lacul Gâlcescu-glaciar, în Parâng+ alte lacuri glaciare în Cândrel, Șureanu, Latorița, Lotru.

VEGETAȚIA: zone de vegetatie: zona pădurilor  și zona alpină;
Zona pădurilor: etajul  fagului  600-1200 m și etajul coniferelor 1200-1800 m ( molid, brad, pin, zadă și zâmbru)

Zona alpină: etajul  subalpin 1800-2000m (jneapăn  și  ienupăr), etajul alpin;
FAUNA: mistreț, cerb, urs, capra neagră, râs, păsări și reptile;
SOLURI: Cambisoluri (brune acide) Spodosoluri (podzoluri, alpine brune acide).

De pe canalul de youtube un top al obiectivelor turistice inedite din RO:-AICI

Obiective antropice:
Transalpina.
Cazare la Căpâlna
Lacurile Petrimanu și Galbenu de pe Latorița


2 comentarii:

Elena Iulia Bucur (Galati) spunea...

Sunt impresionatà de bogatia de informatii.Felicitàri

Viorel Iraşcu spunea...

Multumesc!

Ferestrele de Mansardă: Lumină Naturală și Ventilație pentru Casele Dumneavoastră

Ferestrele de mansardă maximizează lumina naturală, reducând nevoia de iluminat artificial. Îmbunătățesc ventilația, contribuind la o mai bu...