miercuri, 20 octombrie 2010

Grupa Făgăraş - caracterizare fizico-geograficăPOZIŢIE: în jumătatea estică a Carpaţilor Meridionali, la est de valea Oltului
LIMITE : N – Depresiunea colinară a Transilvaniei(Depresiunea Fagaras);S – Subcarpatii Getici; E – Valea Dambovitei; V – Valea Oltului (Depr. Loviştei)
CARACTERE GENERALE:
- Alt max. 2544 m M-tii Făgăraş ( Vf . Moldoveanu ) , 2535m (Vf . Negoiu)
- Alcătuirea geologica cuprinde doar sisturi cristaline ;
- Relief glaciar (M-tii Făgăraş şi Iezer) cu circuri glaciare şi văi glaciare;
- se delimitează prin abrupturi faţă de zonele înconjuratoare;
- masivitate ridicată (roci dure si putine râuri care îi traverseaza);
- cea mai lunga culme din Carpatii Româneşti (Culmea Făgăraşului);
SUBDIVIZIUNI: Munţii Iezer; Munţii Ghiţu; Muntii Frunţi; Munţii Făgăraş, Munţii Cozia;

 
CLIMA: factorii ce influenţează clima în această zonă sunt: circulaţia generală a maselor de aer dinspre vest, relieful prin altitudine si orientare;
- t.m.a. 0° - 6° C; şi sub 0°C în M-ţii. Făgăraş;
- pp.m.a – 1000 – 1200 mm/an şi peste 1200 în unele masive muntoase;
- vânturile: Vânturile de Vest, Vântul Negru cu caracter de foehn;
- Etaje de climă: climat montan, climat alpin în M-ţii Făgăraş şi Iezer;
HIDROGRAFIA: Dâmboviţa (limita estică a acestei grupe); Oltul (Depr. Loviştei) este limita vestică a acestei grupe; Argeşul izvorăşte din M-ţii Făgăraş; Toplolog afluent al Oltului izvorăşte din M-ţii. Făgăraş;

 
LACURILE: L. Bălea , L. Capra, L. Ursu – lacuri glaciare în M-ţi. Făgăraş; L. Vidraru pe Argeş – lac hidroenergetic;
VEGETATIA: zone de vegetaţie :zona pădurilor ; zona alpină
Zona pădurilor : et. fagului 600-1200m; et. coniferelor 1200-1800m ( molid, brad, pin, zadă)
Zona alpină : et. subalpin 1800-2000m (jneapan şi ienupăr); et. alpin cu pajisti alpine;
FAUNA: mistret, cerb, urs, capra neagră;
Soluri: cambisoluri (brune acide); spodosoluri (podzoluri, alpine brune acide)
Obiective turistice:Cetatea Poienari( Cetatea lui Vlad Tepes), Tranfagarasanul-cea mai inalta sosea din Europa, Lacul si Barajul Vidraru, Lacurile glaciare:Balea, Podragu, Capra, etc., Cascada Balea, Complexul Turistic Sambata, Manastirea Sambata, Muntele Cozia si Manastirea Cozia, Masivul Iezer,Valea Vilsanului cu pestele unic Aspretele.


2 comentarii:

health spunea...

sa nu mai zica lumea ca romania nu are potential turistic...
aviz amatorilor!

Traveling Hawk spunea...

Fagarasii pot sta cu succes alaturi de muntii cehilor, polonezilor sau bulgarilor.

Îndemn la citit de Ziua Națională a Lecturii. Și câtă nevoie are această societate...

În 4 martie 2009, Tudor Chirilă scrie o Scrisoare către liceeni , scârbit fiind de clasa politică, de furt, de incompetențele guvernelor de ...