sâmbătă, 8 martie 2014

Circuitul mănăstirilor și bisericilor de lemn din județul NeamțBiserica de lemn Sf. Dumitru, Bicazu Ardelean
Căteva considerații pe marginea bisericilor de lemn din județul Neamț:
- surprinde numărul mare de  biserici de lemn declarate monumente istorice și de arhitectură, ca și colecțiile de icoane deosebit de valoroase;
- domină hramurile închinate Sfinților Voievozi, reminescență a secolelor în care domnitorii închinau biserici Domnului, pentru sau în urma victoriilor obținute;
- câteva hramuri interesante închinate Sf. Ioan Boguslavul și Ioan Teologul;
 1. Com. Agapia- biserica de lemn Sf. Ioan Boguslavul, a schitului Agapia Veche, sec. XIX
 2. Com. Bicazu Ardelean- biserica de lemn Sf. Dumitru, cu picturi interioare originare, 1692
 3. Sat Telec, com. Bicazu Ardelean- biserica de lemn Înălțarea Sfintei Cruci, 1880
 4. Sat Corni, com. Bodești- biserica de lemn Sf. Ioan Boguslavul, monument istoric, 1783
 5. Sat Crăiești, com. Bozieni- biserica de lemn Cuv. Parascheva, 1680
 6. Com. Brusturi- Drăgănești- biserica de lemn Sf. Voievozi din 1806, a schitului Acoperământul Maicii Domnului din satul Groși
 7. Sat Bistricioara, com. Ceahlău- biserica de lemn Sf. Voievozi, 1831, monument istoric
 8. Sat Cășăria, com. Dobreni- biserica de lemn Sf. Voievozi, 1832, biserica de lemn Mășcătești, sec.XVI și biserica de lemn Sf. Dumitru, 1752, monument istoric din satul Sărata
 9. Sat Hlăpești, com. Dragomirești- biserica de lemn, monument de arhitectură populară, sec. XVIII
 10. Com. Fărcașa- biserica de lemn Cuv. Parascheva, cu catapeteasmă din 1837, colecție de icoane, monument istoric, 1774
 11. Sat Gura Văii, com. Girov- biserica de lemn Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, 1817, înconjurată cu zid și biserica de lemn Ad. Maicii Domnului, din satul Turturești, 1825
 12. Sat Topolița, com. Grumăzești- biserica de lemn Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, 1598, ref. 1784
 13. Com. Grințieș- biserica de lemn Duminica Tuturor Sfinților, 1793
 14. Com. Hangu- biserica de lemn Sf. Ap. Petru și Pavel, 1824, ref. 1900 și biserica de lemn Sf. Nicolae, din satul Chirițeni, 1829, ref. 1959
 15. Com. Icușești- biserica de lemn Sf. Voievozi, sec.XIX și biserica de lemn Sf. Voievozi, din satul Bătrânești, 1809
 16. Sat Boiștea, com. Petricani- biserica de lemn Ad. Maicii Domnului, 1842
 17. Mun. Piatra Neamț- biserica de lemn Ad. Maicii Domnului, 1776 și biserica de lemn Buna Vestire- Sărata, 1787 și biserica de lemn Schimbarea la Față, din satul Văleni, 1774, a fostului schit Peste Vale
 18. Com. Piatra Șoimului- biserica de lemn Sf. Ioan Teologul, 1792
 19. Sat Baboiești, com. Pipirig- biserica de lemn Sf. Vasile, 1829
 20. Sat Ciurea, com. Poienari- biserica de lemn Ad. Maicii Domnului, 1792 și biserica de lemn Sf. Voievozi, din satul Pâncești, 1802
  Mănăstirea Petru Vodă
 21. Sat Galu, Com. Poiana Teiului- biserica de lemn Sf. Gheorghe, 1818, monument istoric, cu zid de incintă și biserica de lemn Sf. Arh. Mihail și Gavril, a mănăstrii Petru Vodă, 1990 + biserica de lemn Sf. Gheorghe, 1762, din satul Petru Vodă și biserica de lemn Buna Vestire din satul Poiana Largului, 1741 + biserica de lemn Trei Ierarhi, 1802
 22. Sat Poloboc, com. Rediu- biserica de lemn Buna Vestire, sec.XIX
 23. Sat Slobozia, oraș Roznov- biserica de lemn Sf. Dumitru, 1816
 24. Com. Sagna- biserica de lemn Sf. Nicolae, sec.XVIII  și biserica de lemn Sf. Voievozi, din satul Luțca, 1709, ref. în 1910
 25. Sat Bârjoveni, com. Secuieni- biserica de lemn Sf. Voievozi, 1866-1873, ref. 1902
 26. Sat Poenile Oancei, com. Stănița- biserica de lemn Sf. Voievozi, 1804, ref. 1927
 27. Sat Schitu Tarcău, com. Tarcău- biserica de lemn Duminica Tuturor Sfinților, a mănăstirii Tarcău, monument de arhitectură și istoric, 1832, cu un turn clopotniță din 1868
 28. Sat Blebea, oraș Târgu Neamț- biserica de lemn Sf. Gheorghe, 1836-1841
 29. Com. Țibucani- biserica de lemn Intr. în bis. a Maicii Domnului, 1764, ref. 1859
 30. Sat Mănăstirea Neamț, com. Vânători –Neamț- biserica de lemn Schimbarea la Față, a schitului Sihla, 1763 + biserica de lemn Nașt. Sf. Ioan Botezătorul, 1813 + biserica de lemn a schitului Pocrov, 1706 + biserica de lemn a schitului Icoana Veche+ biserica de lemn Acoperământul Maicii Domnului a schitului Icoana Nouă, 1714+ biserica de lemn  a Schitului Sf. Daniil Sihastru- Râpa lui Coroi, 1996

Niciun comentariu:

Opening Gala Concert EUROPAfest 31 - JAZZ AT THE PALACE

  Opening Gala Concert EUROPAfest 31 JAZZ AT THE PALACE București, 5 iulie, Sala Auditorium, Palatul Regal     Pe 5 iulie jmEvents t...