sâmbătă, 8 martie 2014

Circuitul mănăstirilor și bisericilor de lemn din județul NeamțBiserica de lemn Sf. Dumitru, Bicazu Ardelean
Căteva considerații pe marginea bisericilor de lemn din județul Neamț:
- surprinde numărul mare de  biserici de lemn declarate monumente istorice și de arhitectură, ca și colecțiile de icoane deosebit de valoroase;
- domină hramurile închinate Sfinților Voievozi, reminescență a secolelor în care domnitorii închinau biserici Domnului, pentru sau în urma victoriilor obținute;
- câteva hramuri interesante închinate Sf. Ioan Boguslavul și Ioan Teologul;
 1. Com. Agapia- biserica de lemn Sf. Ioan Boguslavul, a schitului Agapia Veche, sec. XIX
 2. Com. Bicazu Ardelean- biserica de lemn Sf. Dumitru, cu picturi interioare originare, 1692
 3. Sat Telec, com. Bicazu Ardelean- biserica de lemn Înălțarea Sfintei Cruci, 1880
 4. Sat Corni, com. Bodești- biserica de lemn Sf. Ioan Boguslavul, monument istoric, 1783
 5. Sat Crăiești, com. Bozieni- biserica de lemn Cuv. Parascheva, 1680
 6. Com. Brusturi- Drăgănești- biserica de lemn Sf. Voievozi din 1806, a schitului Acoperământul Maicii Domnului din satul Groși
 7. Sat Bistricioara, com. Ceahlău- biserica de lemn Sf. Voievozi, 1831, monument istoric
 8. Sat Cășăria, com. Dobreni- biserica de lemn Sf. Voievozi, 1832, biserica de lemn Mășcătești, sec.XVI și biserica de lemn Sf. Dumitru, 1752, monument istoric din satul Sărata
 9. Sat Hlăpești, com. Dragomirești- biserica de lemn, monument de arhitectură populară, sec. XVIII
 10. Com. Fărcașa- biserica de lemn Cuv. Parascheva, cu catapeteasmă din 1837, colecție de icoane, monument istoric, 1774
 11. Sat Gura Văii, com. Girov- biserica de lemn Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, 1817, înconjurată cu zid și biserica de lemn Ad. Maicii Domnului, din satul Turturești, 1825
 12. Sat Topolița, com. Grumăzești- biserica de lemn Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, 1598, ref. 1784
 13. Com. Grințieș- biserica de lemn Duminica Tuturor Sfinților, 1793
 14. Com. Hangu- biserica de lemn Sf. Ap. Petru și Pavel, 1824, ref. 1900 și biserica de lemn Sf. Nicolae, din satul Chirițeni, 1829, ref. 1959
 15. Com. Icușești- biserica de lemn Sf. Voievozi, sec.XIX și biserica de lemn Sf. Voievozi, din satul Bătrânești, 1809
 16. Sat Boiștea, com. Petricani- biserica de lemn Ad. Maicii Domnului, 1842
 17. Mun. Piatra Neamț- biserica de lemn Ad. Maicii Domnului, 1776 și biserica de lemn Buna Vestire- Sărata, 1787 și biserica de lemn Schimbarea la Față, din satul Văleni, 1774, a fostului schit Peste Vale
 18. Com. Piatra Șoimului- biserica de lemn Sf. Ioan Teologul, 1792
 19. Sat Baboiești, com. Pipirig- biserica de lemn Sf. Vasile, 1829
 20. Sat Ciurea, com. Poienari- biserica de lemn Ad. Maicii Domnului, 1792 și biserica de lemn Sf. Voievozi, din satul Pâncești, 1802
  Mănăstirea Petru Vodă
 21. Sat Galu, Com. Poiana Teiului- biserica de lemn Sf. Gheorghe, 1818, monument istoric, cu zid de incintă și biserica de lemn Sf. Arh. Mihail și Gavril, a mănăstrii Petru Vodă, 1990 + biserica de lemn Sf. Gheorghe, 1762, din satul Petru Vodă și biserica de lemn Buna Vestire din satul Poiana Largului, 1741 + biserica de lemn Trei Ierarhi, 1802
 22. Sat Poloboc, com. Rediu- biserica de lemn Buna Vestire, sec.XIX
 23. Sat Slobozia, oraș Roznov- biserica de lemn Sf. Dumitru, 1816
 24. Com. Sagna- biserica de lemn Sf. Nicolae, sec.XVIII  și biserica de lemn Sf. Voievozi, din satul Luțca, 1709, ref. în 1910
 25. Sat Bârjoveni, com. Secuieni- biserica de lemn Sf. Voievozi, 1866-1873, ref. 1902
 26. Sat Poenile Oancei, com. Stănița- biserica de lemn Sf. Voievozi, 1804, ref. 1927
 27. Sat Schitu Tarcău, com. Tarcău- biserica de lemn Duminica Tuturor Sfinților, a mănăstirii Tarcău, monument de arhitectură și istoric, 1832, cu un turn clopotniță din 1868
 28. Sat Blebea, oraș Târgu Neamț- biserica de lemn Sf. Gheorghe, 1836-1841
 29. Com. Țibucani- biserica de lemn Intr. în bis. a Maicii Domnului, 1764, ref. 1859
 30. Sat Mănăstirea Neamț, com. Vânători –Neamț- biserica de lemn Schimbarea la Față, a schitului Sihla, 1763 + biserica de lemn Nașt. Sf. Ioan Botezătorul, 1813 + biserica de lemn a schitului Pocrov, 1706 + biserica de lemn a schitului Icoana Veche+ biserica de lemn Acoperământul Maicii Domnului a schitului Icoana Nouă, 1714+ biserica de lemn  a Schitului Sf. Daniil Sihastru- Râpa lui Coroi, 1996

Niciun comentariu:

Când vara nu mai vrea să plece. Toamna fetelor bătrâne și iarna sfinților de gheață

Cam așa aș rezuma vremurile meteo pe care le trăim la acest sfârșit de septembrie, în buza echinocțiului de toamnă. Așa spuneau bunicii veri...