miercuri, 2 martie 2011

Satele cu meşteşuguri tradiţionale din România

 1. Afumaţi(IF)- ţesături populare şi covoare cu motive florale deosebite;
 2. Albeşti de Argeş- dărăcit, piuă de apă, sumane, pături;
 3. Băleni(DB)- realizarea traistelor din păr de capră şi diverse împletituri din răchită;
 4. Ghindăoani, com. Bălţăteşti( NT)- confecţionarea celebrelor bundiţe de Ghindăoani;
 5. Negrileşti, com Bârseşti(VN)- realizarea de tipare tradiţionale din lemn, pentru caş;
 6. Berzunţi( BC)- măşti populare şi broderii pe piele;
 1. Brodina(SV)- realizarea ouălor încondeiate;
 2. Brusturoasa(BC)- confecţionarea de cojoace şi cusături populare;
 3. Budureasa(BH)- confecţionarea uimitoarelor lăzi de zestre;
 4. Bucium(AB)- centru de cojocărit, dulgherit şi confecţionarea costumelor populare;
 5. Buteni( AR)- cusături şi costume populare + cojocărit;
 6. Bulzeştii de Sus( HD)- confecţionarea instrumetelor muzicale tradiţionale+cojocărit şi dulgherit;
 7. Balcani(BC)- ceramică neagră nelustruită;
 8. Beleţi-Negreşti(AG)- prelucrarea tradiţională a lemnului: rotărit, dulgherit, unelte de lemn;
 9. Botiza(MM)- prelucrarea artistică lemnului şi a lânii;
 10. Târnaviţa, com. Brănişca( HD)- ceramică populară smălțuită în verde;
 11. Bârsa(AR)- ceramică populară şi olărit;
 12. Baiţa de sub Codru(MM)- ceramică populară nesmălţuită şi confecţionarea lăzilor de zestre;
 13. Brâncoveneşti( MS)- confecţionarea costumelor populare;
 14. Leleşti, com. Bunteşti(BH)- ceramică populară roşie şi albă;
 15. Călăţele(CJ)- unelte de lemn şi dogărit;
 16. Călineşti(MM)- prelucrarea artizanală a lânii
 17. Cătina (BZ)- confecţionarea instrumentelor muzicale tradiţionale;
 1. Cislău(BZ)- împletituri de răchită;
 2. Cogealac(CT)- ţesături şi port popular aromânesc( armânesc/macedoromân));
 3. Corbasca(BC)- costume populare + covoare şi cergi;
 4. Corbu(HR)- cergi şi ţesături populare;
 5. Cornea(CS)- centru cunoscut pentru artizanat şi împletituri;
 6. Corund(HR)- cunoscuta ceramică neagră smălţuită+ unicul centru din ţară de confecţionare a şepcilor din IASCĂ!;
 7. Coşeşti(AG)- centru de olărit în care domină motivele spirala şi calea rătăcită+ Muzeul Olarului;
 8. Crasna(GJ)- instrumente muzicale tradiţionale: fluiere şi cavale;
 9. Sat Crişeni, com. Sângeorgiu de Pădure(MS)- împletituri din paie, un deosebit muzeu al pălăriilor( prin amabilitatea Domnului Ilan Rozenfeld);
 1. Sălişte de Vaşcău, com. Cristioru de Jos( BH)- ceramică roşie şi albă;
 2. Dăneşti(HR)- ceramică neagră lustruită, centru de olărit şi covoare populare;
 3. Dobroteşti(TR)- ţesături populare şi în special maramele de borangic;
 4. Sat Coşna, com. Dorna Candrenilor(SV)- chimire, cojoace şi bundiţe cu motive bucovinene;
 5. Sat Costişa, com. Frătăuţii Noi(SV)- cojocărit şi pielarie, cusături şi ţesături populare;
 6. Frătăuţii Vechi(SV)- confectionarea PLOŞTILOR de lemn+ bundiţe, chimire, cojoace, scoarţe şi ştergare;
 7. Fundu Moldovei( SV)- prelucrarea lemnului sub formă de instrumente populare+ ţesături şi cusături tradiţionale;
 8. Feleacu(CJ) -confecţionarea uneltelor de lemn şi a instrumentelor muzicale;
 9. Gârnic(CS)- pive de bătut postavul şi cusături tradiţionale pe ţesături;
 10. Girov(NT)- centru de cojocarie şi pielărie;
 11. Giuleşti(MM)- covoare şi cergi maramureşene;
 12. Goicea(DJ)- prelucrarea nuielelor de răchită;
 13. Greaca(GR) - împletituri din papură şi centru de rotărit;
 14. Grumăzeşti(NT)- confecţionarea covoarelor, cojocărit şi ţesături populare+ împletituri de coşărci şi coşuri în satul Curechiştea;
 15. Hălmagiu(AR)- confecţionarea uneltelor din lemn şi cojocărie;
 16. Sat Târnăviţa, com. Hălmăgel( AR)- ceramică smălţuită şi centru de spătărit;
 17. Hodac(MS)- confecţionarea fluierelor de lemn;
 18. Hodoşa( MS)- împletituri interesante din paie şi pănuşi de porumb;
 19. Homoroade(SM)- confecţionarea GUBELOR, piesă de port popular tradiţional;
 20. Horezu(VL)- ceramică populară vestită prin motivul ,,Cocoşul de Hurezi"; sat Ursani- confecţionarea fluierelor;
 21. Iacobeni(SV)- ornamentaţia caselor tipic bucovinene şi confecţionarea chimirelor din piele;
 22. Iara(CJ)- cojocărit şi ţesături populare+ prelucrarea artistică a lemnului+ ceramică populară tradiţională;
 23. Ibăneşti(MS)- confecţionarea costumelor populare a şerparelor şi cojoacelor;
 24. Nadanova, com. Isverna(MH)- confecţionarea uneltelor de fier;
 25. Jina(SB)- costume populare;
 26. Josenii Bârgăului(BN)- ceramica neagră; sat Rusul Bârgăului - cioplituri în lemn şi cusături populare;
 27. Sat Poiana lui Alexa, com. Laza(VS) - ceramică populară roşie;
 28. Leordina(MM)- cunoscut centru de arhitectură populară cu port tradiţional şi cu porţi maramureşene impresionante;
 29. Lereşti( AG) - prelucrarea artistică a lemnului, dulgherit şi ţesături populare;
 30. Lopătari(BZ)- confecţionarea de instrumente muzicale, în special BUCIUME;
 31. Marginea(SV)- cunoscuta ceramică neagră smalţuită dar şi ceramica roşie;
 32. Mărtiniş(HR)- cergi şi covoare cu motive populare secuieşti;
 33. Mânzăleşti( BZ)- confecţionarea buciumelor şi fluierelor;
 34. Moşna(SB)- ceramică populară cu motive populare săseşti cu fond alb şi desene albastre;
 35. Năeni(BZ)- prelucrarea artistică pietrei, expoziţie în aer liber a taberei de sculptură;
 36. Obârşia -Cloşani(MH)- confecţionarea lăzilor de zestre şi instalaţii tehnice tradiţionale cum ar fi morile cu ciutură+ prelucrarea părului de capră;
 37. Oboga(OT)- cunoscut centru de olărit cu ceramica de culoare verde;
 38. Oituz(BC)- ceramică şi olărit + ţesături şi cusături populare+ instalaţii tehnice vechi cum ar fi piua şi dârsta;sat Fierăstrău-Oituz- confecţionarea uneltelor populare;
 39. Paltin(VN)- sat Spulber- confecţionarea buciumelor;
 40. Păltinoasa(SV)- ceramică populară smalţuită;
 41. Pecica(AR)- prelucrarea artistică a nuielelor şi a lemnului;
 42. Sat Târpeşti, com. Petricani(NT)- confecționarea măştilor populare+ muzeu sătesc cu mii de obiecte tradiţionale;
 43. Pipirig(NT)- pielărie şi cojocărit şi confecţionarea traistelor populare şi a costumelor;
 44. Plopiş(SJ)- realizarea lăzilor de zestre şi prelucrarea artistică a lemnului+ cusături populare;
 45. Plosca(TR)- confecţionarea ŞTERGARELOR DE BORANGIC pentru nuntă, a foiţelor de lână şi a macaturilor+ cojocărit;
 46. Prejmer(BV)- ceramică populară pictată;
 47. Sat Fundu Răcăciuni, com. Răcăciuni(BC)- cojocărit şi broderii pe piele;
 48. Răchiţi(BT)- prelucrarea lânii de astrahan în căciuli şi cojoace;
 49. Rădăuţi(SV)- ceramică populară smălţuită ornamentală, în case atelier tradiţionale;
 50. Răşinari(SB)- articole de artizanat şi colibe din fân+ ceramică şi cusături populare;
 51. Răuceşti(NT)- confecţionarea manuală a covoarelor;
 52. Sat Petreasa, com. Remetea(BH)- cioplituri şi sculpturi în lemn;
 53. Rieni(BH)- ţesături populare şi cojocărit şi pielărie;
 54. Sat Păuşa, com.Românaşi(SJ)- confecţionarea cergilor;
 55. Roşia(BH)- pielărie şi cojocârit+ ţesături populare;
 56. Rucăr(AG)- confecţionarea obiectelor din lemn şi dulgherit+ ţesături populare;
 57. Sadova(SV)- bundiţe, cojoace şi chimire;
 58. Sat Vulpăşeşti, com. Sagna(NT )- ceramică populară neagră;
 59. Săcel(MM)- ceramică roşie nesmălţuită cu linii negre;
 60. Sălişte(SB)- prelucrarea artistică a pieilor şi cojocărit;
 61. Sălistea de Sus(MM)- costume populare, cojocărit şi pielărie;
 62. Sat Loman, com.Săsciori(AB)- ceramică roşie nesmălţuită, unelte de lemn şi icoane pe sticlă;
 63. Săvârşin(AR)- centru de şubărit;
 64. Sândominic(HR)- broderii şi cergi;
 65. Sat Grabcina, com. Scorţoasa(BZ)- centru de olărit cu ceramică smălţuită şi nesmălţuită;
 66. Slătioara(VL)- ceramică populară roşie nesmălţuită;
 67. Spanţov(CL)- împletituri din răchită;
 68. Stroeşti(VL)- ceramică populară în care domină verdele;
 69. Suliţa(BT)- ceramică populară roşie;
 70. Şaru Dornei(SV)- cojoace şi bundiţe;
 71. Sat Buciumi, com. Şomcuţa Mare(MM)- costume populare şi case cu decoraţiuni murale; sat Horvila -confecţionarea lăzilor de zestre;
 72. Ştefăneşti(BT)- ceramică populară neagră;
 73. Tansa(IS)- ceramică populară, centru de rotărit şi butnărit şi prelucrarea pietrei;
 74. Tătărani(DB)- prelucrarea artistica a lemnului, porţi monumentale din lemn, ţesături populare;
 75. Tăuţii -Măgheruş(MM)- ceramică; sat Băiţa- lăzi de zestre;
 76. Sat Ştefăneşti, oraşTârgu Cărbuneşti(GJ)- ceramică populară nesmălţuită de culoare roşie;
 77. Târgu Lăpuş(MM)- ceramică roşie nesmălţuită şi ţesături populare;
 78. Humuleşti(NT)- confecţionarea covoarelor populare;
 79. Telciu(BN)- confecţionarea uneltelor tradiţionale din lemn, cioplituri în lemn şi costume populare;
 80. Ulma(SV)- confecţionarea COARNELOR PENTRU PRAF DE PUŞCĂ, cu diferite ornamentaţii;
 81. Ulmeni(CL)- împletituri de papură şi centru de rotărit;
 82. Vadu Crişului(BH)- ceramică albă nesmălţuită;
 83. Vaideeni(VL)- confecţionarea fluierelor şi instalaţii tradiţionale: darac, moara de apă, joagăr şi piuă+ scoarţe olteneşti frumoase, asa cum ne spune VertAnge de la pintravel.ro;
 84. Vama(SV)- ceramică, cu renumitele BLIDE ALBE+ muzeul etnografic al ceramicii;
 85. Sat Vărzarii de Sus, oraş Vaşcău(BH)- prelucrarea artistică a fierului şi lemnului;
 86. Vărşag(HR)- confecţionarea fluierelor şi a TOIAGELOR CIOBĂNEŞTI + titere;
 87. Sat Dumbrava, com. Vătava(MS)- confecţionarea cojoacelor şi a şerparelor;
 88. Sat Hârtoape, com. Vânători(IS)- confecţionarea cojoacelor şi a cheptarelor;
 89. Sat Muncelu Mare, com.Veţel(HD)-instrumente populare CIMPOAIE, prelucrarea artistică a lemnului şi ţesături şi costume populare;
 90. Vidra(AB)- confecţionarea celebrelor TULNICE, centru de rotărit şi dogărit;
 91. Sat Ireşti, com. Vidra(VN)- ceramică neagră nelustruită şi ceramică roşie smălţuită;
 92. Vişeu de Jos(MM)- cojocărit şi realizarea broderiilor pe piele+ cusături şi ţesături populare;
 93. Vlădeşti(VL)- ceramică populară cu motive traditionale ca melcul, brăduţul şi valul;
 94. Voineşti(IS)- centru de rotărit; sat Schitu Stavnic -ceramică neagră şi roşie smălţuită;
 95. Zagon(CV)- ţesături populare tradţtional secuieşti + prelucrarea artistică a lemnului;
 96. Zagra( BN)- confecţionarea cergilor şi postavurilor+ mori de apă.
 97. Feldru(BN)- confecţionarea buciumelor;
 98. Strâmtura(MM)- confecţionarea trâmbiţelor;
 99. Vânători Neamţ(NT)- confecţionarea fluierelor şi a cavalelor;
 100. Nistoreşti(VN)- confecţionarea cobzelor şi a fluierelor;
 101. Mânăstirea Caşin(BC)- glugi mocăneşti şi costume populare cu motive dacice;
 102. Salva(BN)- bundiţe şi pălării cu evantai din pene de păun;
 103. Târlişua(BN)- pălării tipice zonei etnografice a Năsăudului;
 104. Săpânţa(MM)- confecţionarea cergilor;
 105. Corund(HR)- renumita ceramică neagră;
 106. Deda(MS)- confecţionarea costumelor populare şi a ştergarelor;
Citește și despre:
Sărbătorile tradiționale din România
Cele zece minuni medievale din România
Cele 139 muzee etnografice din România rurală

15 comentarii:

VertAnge spunea...

La Vaideeni (nr 102 in lista) se tes niste scoarte oltenesti foarte frumoase. Aviz amatorilor :)

Anonim spunea...

as mai adauga Corund (in Odorheiul Secuiesc), renumit pentru ceramica sa populara si alte mestesuguri traditionale.

Viorel Iraşcu spunea...

@VertAnge-multumesc.
@Anonim- este adaugat, la 124!

Călătorul spunea...

Mi-a crescut inima cat bostanul cand am vazut "Sat Costişa, com. Frătăuţii Noi(SV)- cojocărit şi pielarie, cusături şi ţesături populare". De-acolo-s eu de loc! Nu stiu cat se mai lucreaza "pe vechi" acum, dar cand eram copil nu era iarna in care sa nu se puna "stativele"(cu accent pe "a"), adica razboiul de tesut. Ce minunatii se puteau face in acele instrumente rudimentare! Am "tesut" si eu o bucata de brau (la Costisa i se spune chinga, este foarte lata, cam 15 cm, se poarta in loc de chimir) si am fost foarte mandru de mine, dar s-a suparat tata spunand ca "asta-i treaba de femei..." asa ca m-am lasat.

Traveling Hawk spunea...

Foarte interesanta pentru mine aceasta lista. Din pacate, judetul meu nu mai e prezent cu nimic, ceea ce ma face sa intreb: toate aceste centre sunt inca active, produc? Multe le stiu de la cursul de folclor dar mesterii batrani s-au cam dus sau nu mai pot lucra si se pare ca tinerii nu se prea inghesuie...Ce stii despre starea de fapt, Viorel?

Viorel Iraşcu spunea...

@Calatorul -nu era rau sa continuati chinga aceea.Poate o mai fi cineva care sa mestereasca ceva cojoace sau chimire.
@Traveling- o inventariere a acestor vetre etnografice este grea, daca nu imposibil de facut.Asa ca, nu cred ca se mai pastreaza in 90% din ele decit cel mult un muzeu.
Pentru asta ne-ar mai trebui un Dimitrie Gusti, dar nu-l mai avem.
Eu mi-am facut datoria, am inventariat zonele,am creat resursa iar cine va dori sa continue...

Unknown spunea...

D_le Viorel!
Jos palaria pentru lista satelor cu mestesuguri traditionale.
Si dela vorbit la fapte, doresc sa adaug Muzeul palariilor de paie din satul Criseni jud' Hargita.
Nu departe de satul scufundat Bezid, dar pe un drum catastrofal.
http://www.szalmakalapmuzeum.ro/kapcsolat.html

Viorel Iraşcu spunea...

Multumesc Domnule Ilan.Auzisem despre acest muzeu, am fost cu autocarul pe drumul acela nenorocit si am ajuns doar pana la coada lacului Bezid mai departe...
Multumesc ca mi-ati reamintit!

Liliana spunea...

Frumoasa lista! Oare visez cu ochii deschisi ziua in care vom avea un circuit turistic al acestor locuri minunate?
Si eu as vrea sa stiu care mai sunt active, unul cate unul poate voi mai vedea in weekend.
Multumim de post Viorel!

Cristina DUMITRU spunea...

Felicitari pentru lista, Viorel. Cateva dintre sate le-am vizitat si mestesugurile respective inca se mai practica acolo: Corund, Criseni (drumul e asa si asa, noi am ajuns acolo si apoi la Bezid cu o masinuta mica si n-am avut probleme). Am ajuns si la Marginea, si la Vladesti (aici, pe langa motivele traditionale, veti gasi si ceramica alba lucrata ca pe vremea dacilor de catre familia Eugen si Violeta Patru, excelente gazde). La Horezu merita sa mergeti la "Cocosul de Hurezi". Cateva dintre destinatii le puteti "cupla" si cu alte obiective: la Sapanta mai puteti vizita si Cimitirul Vesel, iar la Cislau merita sa vizitati herghelia de trapasi (si dati o fuga si pana la herghelia Rusetu, ca tot sunteti in zona). Eu sunt din Teleorman, si chiar voi incerca sa vad daca se mai lucreaza borangicul la Dobrotesti si Plosca (la Plosca s-a nascut Liviu Vasilica). Lista asta ma va ghida in cateva dintre calatoriile viitoare, multumiri, Viorel!
Cele bune tuturor, si calatorii cat mai frumoase!

Viorel Iraşcu spunea...

@Cristina-este multa caldura in cuvintele tale.Multumesc de completari, doar un (o) indragostita de locuri si oameni ar fi putut face recomandarile acestea.
Multumesc inca o data!

Alex spunea...

Eu am copilarit in Baleni de Dambovita. Prezenta lui in lista voastra nu prea este justificata. De cel putin 4 generatii nu se mai fac impletituri pe acolo. Bunica mea, care a trait acolo, nici macar nu a auzit de asa ceva. Acum se cutiva legume si cam atat despre satul asta. Poate este vorba de satul Baleni din alt judet.

Viorel Iraşcu spunea...

@Alex-este vorba de comuna care a apartinut familiiei de boieri Baleanu, cu o biserica frumoasa pictata de Gh. Tattarascu?
Daca este asa, inseamna ca este vorba despre Baleni de Dambovita.
Cat despre parul de capra si traistele de aici nu stiu ce sa-ti spun.O fi existat un atelier de acest gen pe la 1900.Traditia s-a pierdut, dar in analele etnografice acest lucru a ramas.
Cu respect.

Anonim spunea...

:)) foarte frumos. Desigur ca sunt multe sate despre care nu am auzit niciodata......si multe CUVINTE pe care nu le-am auzit demult, dar le cunosc :)
Ce mi-as cumpara eu? Măști!!!

Bilete avion spunea...

Buna idee de a face o lista cu toate traditiile inca practicate in localitatile din tara. Am vazut si articolul cu sarbatorile traditionale. Felicitari inca o data!

Top 5 Destinatii de Vis pentru aceasta Vara

Vara este anotimpul perfect pentru a explora noi orizonturi și pentru a descoperi locuri care îți taie răsuflarea. Dtravel , agenția de turi...